Pløjning

Frits Halvorsen A/S disponerer over følgende materiel til nedpløjning af kabler:

Kabelbiler til nedpløjning af kabler.

Kabelplove på larvebånd til nedpløjning af kabler i terræn.