Minigraver
 

 
Med en minigraver er det muligt at grave kabler og rør ned, selv inde midt i byen, uden at det generer trafikken mere end allerhøjst nødvendigt.